Tullverket

2019-04-17

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nummer 6304 92 00

Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 6304 92 00 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2019.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordningen (EU) 2019/612.

Uppdaterad: 2019-04-17