Tullverket

Publicerad: 2020-04-14

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nr 8109 90 00 och 6702 10 00

Förordningarna berör klassificeringar av produkter enligt KN-nummer 8109 90 00 och 6702 10 00. Dessa träder i kraft den 4 maj 2020.

Besluten tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordningarna 2020/516 och 2020/517

Uppdaterad: 2020-04-14