Tullverket

Publicerad: 2020-02-13

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nr 6307 90 10

Förordningen berör klassificering av produkter enligt KN-nummer 6307 90 10 och träder i kraft den 4 mars 2020.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordningarna 2020/191

Uppdaterad: 2020-02-13