Tullverket

Publicerad: 2020-07-03

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar enligt kapitel 48, 76 och 87

Förordningarna berör klassificering av produkter enligt KN-nummer listade nedan och träder i kraft den 23 juli 2020. Läs om klassificeringsbeskeden i förordningarna.

2020/956 (8708 91 35)
2019/957 (7616 99 90)
2019/958 (4819 50 00)


Besluten tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Uppdaterad: 2020-07-03