Tullverket

Publicerad: 2020-06-02

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar enligt kapitel 38 och 56

Förordningarna berör klassificering av produkter enligt KN-nummer listade nedan och träder i kraft den 22 juni 2020. Läs om klassificeringsbeskeden i förordningarna.

2020/724 (5609 00 00) och
2020/725 (3814 00 90)

Besluten tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Uppdaterad: 2020-06-02