Tullverket

Publicerad: 2020-05-27

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nr 7228 60 80

Förordningen berör klassificering av produkt enligt KN-nummer 7228 60 80 och träder i kraft den 15 juni 2020.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordningarna 2020/693

Uppdaterad: 2020-05-28