Tullverket

Publicerad: 2020-05-07

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nr 8529 90 92

Förordningen berör klassificering av en produkt enligt KN-nummer 8529 90 92 och träder i kraft den 27 maj 2020.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordningarna 2020/622

Uppdaterad: 2020-05-07