Tullverket

Publicerad: 2017-11-23

Pressmeddelande

Åtta gripna och häktade under omfattande insats i utsatta områden

Under hösten har Tullverket genomfört en kontrolloperation i post- och kurirflödet ankommande från utlandet. Operationen har varit en del i arbetet mot den organiserade brottsligheten och har utgått från det arbete som är inriktat på särskilt utsatta områden. Under insatsen har Tullverket gripit åtta personer och gjort 117 beslag.

Den 1 december 2015 fick tolv myndigheter inom satsningen mot organiserad brottslighet, däribland Tullverket, uppdraget att vidareutveckla satsningen. Arbetet skulle utvidgas och fokusera på individer, särskilda brottsområden och lokala geografiska områden. Syftet med arbetet mot de mest utsatta områdena är att på sikt vända utvecklingen i dessa och det är ett långsiktigt arbete som myndigheterna gör tillsammans. Kontrolloperationen som genomförts har varit ett sätt för Tullverket att bidra till det arbetet.

– Det är av vikt att Tullverket bidrar till att kriminella personer i de utsatta områdena lagförs för brott som faller inom Tullverkets ansvarsområde, säger Bosse Johnsson som har ansvarat för kontrolloperationen. Det är också av högsta vikt att Tullverket medverkar till att narkotika, vapen och andra farliga varor inte kommer in i dessa områden då handeln med sådana ofta kan vara grogrunden till våldsrelaterad brottslighet.

Under kontrolloperationen har Tullverket selekterat ut post och paket för kontroll bland annat  baserat på vilket område det är adresserat till. Syftet har varit att minska tillgången till narkotika och andra restriktionsvaror i dessa områden. Varor som beslagtagits har skickats från 19 länder, mest förekommande är Etiopien och Indien.

– Det har varit en lyckosam kontrolloperation. Inom operationen har vi gripit åtta personer, genomfört flera husrannsakningar samt identifierat en organisation som bedrivit organiserad smuggling av narkotika där även huvudmannen blev gripen. I det ärendet pågår förundersökningen fortfarande, säger Bosse Johnsson

Beslag har även gjorts av andra typer av narkotika och läkemedel, doping, knivar och batonger. Eftersom arbetet varit framgångsrikt kommer det att fortsätta även efter att operationen tagit slut.

Fakta Tramadol

Narkotikaklassat läkemedel. Ett av de vanligaste läkemedlen mot smärta. En opioid (liknar morfin). Beroendeframkallande, liksom andra opioider. Överdos kan slå ut andningen och orsaka kramper. Slutar man ta läkemedlet plötsligt kan man få svår abstinens med till exempel diarréer, darrningar, svettningar, depression och ångest. Man kan därför behöva stöd och hjälp för att trappa ut stegvis. En påverkad person får små pupiller och hängande ögonlock, blir medvetandesänkt och sluddrig.

Fakta Kat

Kat är en växtbaserad drog som odlas som buske eller som växer vilt främst i Jemen, Etiopien och Kenya. Kat innehåller katinon och katin som är två substanser med amfetaminliknande egenskaper som påverkar det centrala nervsystemet. Bladen tuggas under lång tid och man kan även koka te på katblad.

Fakta regeringsuppdraget

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har pågått sedan 2009. De samverkande myndigheterna är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Kontakt: Tullverkets presstjänst, 0771 450 590

Uppdaterad: 2017-11-23