Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tullinspektör i uniform håller om en labrador retriever som har ett halsband det står "Tull Customs" på. Fotograf Mette Ottosson.

Kim Holm och sökhunden Harry. Fotograf Mette Ottosson.

Årets narkotikasökhund 2020 blev labrador retrievern Harry

Hundföraren Kim Holm och sökhunden Harry, som jobbar i en gränsskyddsgrupp i Malmö, har fått utmärkelsen Årets narkotikasökhund 2020. Hundekipaget nominerades bland annat för sin förmåga att göra beslag i stökiga miljöer.

Harry är en 5-årig labrador retriever-hane som har tjänstgjort tillsammans med Kim Holm i Skåne sedan 2017. Kim och Harry är lite lika varandra: lugna och noggranna – vilket gör dem till ett väldigt bra team.

Harry är vad man kallar en miljöstark hund. Det betyder att han fungerar bra i olika flöden och inte störs nämnvärt av svårarbetade miljöer med många och starka intryck av ljud och rörelse.

Harry kan verka snäll på ytan men är en tuff hund. Han söker på varenda millimeter och han är en hund som trivs bäst i stökiga miljöer och trånga utrymmen. Harry och Kim gör beslag på nästintill varje arbetspass. Flera mindre beslag som de gjort tillsammans på gränsen har lett till husrannsakningar där de kunde göra större beslag, men Kim vill betona vikten av hela gruppens arbete:

– Utan bra kollegor som kan hitta bra objekt att undersöka, blir det inte mycket till resultat! Vi jobbar som bäst när hela gruppen är inblandad. Någon i gruppen får en känsla för att en bil är misstänkt, någon annan fattar beslut om att den ska tas ut för kontroll, vi gör ett hundsök där hunden markerar och stärker misstanken, ytterligare någon skruvar isär bilen – och vi hittar vad vi söker.

Under det senaste året har de tillsammans medverkat till 56 narkotikabeslag till en sammanlagd samhällsnytta av drygt 393 miljoner kronor.

Juryns motivering

Harry och Kim Holm är ett ekipage som arbetar lugnt och metodiskt. De har hittat ett tempo som passar dem båda och de håller en hög och jämn koncentration. En av Harrys främsta styrkor är hans uthållighet i sökarbetet, med nosintensitet och tempo i god balans.

Harry har även en bredd i sitt doftbibliotek som gör att han kan hitta många olika doftspår av inlärda preparat, från växtbaserade till syntetiska och semisyntetiska. Tack vare att nosen är ständigt påslagen hittar Harry dofter som är både svaga och starka. Beslagen han nosar upp är små och stora, från enstaka tabletter till ansenliga mängder av ett ämne.

Harry och Kim jobbar effektivt i alla flöden och Harrys kapacitet att söka på både människor, fordon och varor är slående. Ekipaget har bland annat gjort fantastiska beslag i det tunga lastbilsflödet. Det är ett svårarbetat flöde, dels för att man rör sig mitt i trafiken med mycket ljud och rörelse, dels för att doftmiljön är stökig med många starka dofter att tränga igenom.

Harry och Kim gör beslag på nästintill varje arbetspass. Det här har gjort att ekipaget under perioden 1 september 2019 – 31 augusti 2020 har bidragit till en samhällsnytta om totalt 393,2 miljoner kronor.

Sökhund står på en avsatts mellan förarhytt och trailer och nosar på lastbilen. Fotograf Mette Ottosson.

Sökhunden Harry. Fotograf Mette Ottosson.

Fakta om utmärkelsen Årets narkotikasökhund

I år utsågs årets narkotikasökhund för 28:e året. Juryn består av representanter från Tullverket, Svenska Inner Wheels, Svenska Kennelklubben och Lions Club International.

Läs pressmeddelandet från Svenska Kennelklubben.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nypublicerad sida

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)