Tullverket

Publicerad: 2020-10-12

Nyhet

Antidumpning, volframelektroder från Kina, Laos och Thailand

Utvidgning antidumpningsåtgärder

Den 5 september 2020 utvidgades antidumpningsåtgärden mot importen av volframelektroder med ursprung i Kina, till att gälla samma varor avsända från Laos och Thailand oavsett om deklarerat ursprung är Laos eller Thailand. Samtidigt upphörde registreringen av dessa varor. Antidumpningstull kommer att tas ut retroaktivt för den import som registrerats enligt förordning 2019/2171.

Den undersökning som inleddes genom förordning 2019/2171 om ett eventuellt kringgående genom import som avsänts från Indien oavsett ursprung och registrering av sådan import avslutas härmed.

Läs mer i förordning 2020/1249


Sidan uppdaterades: 2020-10-12

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat