Tullverket

Publicerad: 2020-02-10

Nyhet

Antidumpning, volframelektroder från Kina

Inledande undersökning antidumpningsåtgärder

Den 30 juli 2019 infördes antidumpningsåtgärder genom genomförandeförordning 2019/1267 på import av volframelektroder från Kina.

Den 20 december 2019 inledde kommissionen en undersökning för att fastställa om volframsvetselektroder, inbegripet stänger av volfram för svetselektroder, bestående av minst 94 % viktprocent volfram, andra än sådana som erhållits enbart genom sintring, även tillskurna i längd, som för närvarande klassificeras enligt Taric-nummer 8101 99 10 11, 8101 99 10 12, 8101 99 10 13 och 8515 90 80 11, 8515 90 80 12 och 8515 90 80 13 skickas från Indien, Laos eller Thailand för att kringgå antidumpningstullen.

Samtidigt registreras importen under nio månader för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull. Berörda parter kan skriftligen kontakta kommissionen inom 15 dagar.

Läs mer i förordning 2019/2171


Uppdaterad: 2020-02-10