Tullverket

2019-06-25

Nyhet

Antidumpning, viss regnbåge från Turkiet

Antisubventionsåtgärder upphör

Om ingen översyn inleds, upphör antisubventionsåtgärderna på import av
viss regnbåge med ursprung i Turkiet den 28 februari 2020. Unionsproducenter ges nu möjlighet att lämna in en skriftlig begäran om översyn senast den 28 november 2019. Begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för att subventionering och skadan sannolikt skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphör. Gällande antisubventionsåtgärder finns i förordning 2015/309.

Läs mer i EUT 2019/C209.

 

Uppdaterad: 2019-06-25