Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, viss beredd eller konserverad sockermajs från Thailand

Ändring antidumpningsåtgärd

Den 27 februari 2021 ändrade EU-kommissionen den slutgiltiga antidumpningstullen på import av viss beredd eller konserverad sockermajs med ursprung i Thailand.

Efter återupptagande av en antidumpningsundersökning för produkter tillverkade av företaget River Kwai International Food Industry Co Ltd (Taric-tilläggsnummer A791) ändras den nuvarande antidumpningstullen från 12,8 % till 3,6 %. Den nya antidumpningstullen på 3,6% ska tillämpas retroaktivt från och med den 28 mars 2014. Antidumpningstullar som vid import av företagets produkter har tagits ut till för höga belopp ska återbetalas. Ansökan om återbetalning eller eftergift kan göras hos Tullverket.

Berörd produkt är sockermajs (Zea mays var. saccharata) i form av korn, beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra, inte fryst, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2001 90 30 (Taric-nummer 2001 90 30 10), och sockermajs (Zea mays var. saccharata) i form av korn, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst, annan än produkter enligt nummer 2006, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2005 80 00 (Taric-nummer 2005 80 00 10).

Läs mer i förordning 2021/342Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured