Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Egypten och Kina

Inledande undersökning

Den 16 december 2021 inledde kommissionen en undersökning för att fastställa om vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial skickas från Turkiet oavsett om produktens deklarerade ursprung är Turkiet eller inte för att kringgå utjämningsåtgärder införda genom förordning 2020/776 och för att kringå antidumpningsåtgärder införda genom förordning 2020/492 .

Samtidigt registreras importen under nio månader för eventuellt retroaktivt uttag av utjämningstull och för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid.

Läs mer i förordning 2021/2229 och 2021/2230Sidan uppdaterades: