Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Egypten och Kina

Återupptagande undersökning antidumpningsåtgärder

Den 1 december 2021 återupptar kommissionen efter en begäran om absorptionsundersökning en antidumpningsundersökning gällande import av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Egypten.

Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Det är en begäran om att undersöka om de antidumpningsåtgärder som införts på import av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Egypten genom kommissionens förordning (EU) 2020/492 haft någon verkan på exportpriser, återförsäljningspriser eller påföljande försäljningspriser i unionen. Denna typ av undersökning kallas absorptionsundersökning. De egyptiska exportpriserna verkar ha sjunkit efter den ursprungliga undersökningsperioden men återförsäljningspriserna har inte förändrats tillräckligt.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull införd genom förordning 2020/776. vilken ändrade förordning 2020/492 .

Läs mer i EUT C483/2021Sidan uppdaterades: