Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Egypten och Kina

Införande slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar

Kommissionen införde den 16 juni 2020 slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar genom förordning 2020/492 och 2020/776 på import av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung Kina och Egypten.

Den 8 juni 2018 ändrades grundförordningarna för antidumpnings- och utjämningsåtgärderna och numera kan en antidumpnings- eller utjämningstull införas även på en dumpad eller subventionerad produkt som förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i den exklusiva ekonomiska zon som deklarerats av en medlemsstat i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention.

I maj återupptog kommissionen undersökningen partiellt, då kommissionen hade bevisning på att produkter i betydande mängder också importerats till områden som avses i förordningen om tullverktyget. Den 25 maj 2022 utökar kommissionen de slutgiltiga antidumpnings- och utjämningsåtgärderna på import av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung Kina och Egypten till att också omfatta när dessa tas emot eller återexporteras till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller någon annan struktur på en medlemsstats kontinentalsockel eller den exklusiva ekonomiska zon som deklarerats av en medlemsstat i enlighet med Unclos.

Berörd produkt är vävda och/eller sydda material av ändlösa glasfiberfilament i form av roving och/eller garn, med eller utan annat material, med undantag av produkter som är impregnerade eller förimpregnerade, och med undantag av vävnader med öppna maskor med en storlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m² som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 och ex 7019 90 00 (Taric-nummer 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 och 7019 90 00 84).

Läs mer i förordning 2022/806Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000