Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Egypten och Kina

Partiellt återupptagande undersökning om införande antidumpningsåtgärder

Den 16 juni 2020 införde kommissionen en slutgiltig antidumpningstull och en slutgiltig utjämningstull på import av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Kina och Egypten genom förordning 2020/492 och förordning 2020/776.

När undersökningen inleddes som ledde till åtgärderna var tullverktyget enligt förordning 2019/1131 inte tillämpligt och kommissionen kunde då inte heller avgöra om det var lämpligt att utvidga tullarna till kontinentalsockeln eller den exklusiva ekonomiska zonen.

Kommissionen gör nu ett partiellt återupptagande av de undersökningar som ledde till antidumpnings- och antisubventionsåtgärder för att utreda om åtgärderna också bör tillämpas på vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Kina och Egypten och som förs in till kontinentalsockeln eller in i den exklusiva ekonomiska zonen.

Läs mer i EUT C199/2021Sidan uppdaterades: