Tullverket

Publicerad: 2021-01-18

Nyhet

Antidumpning, vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål från Ryssland

Inledande partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder

Den 18 januari 2021har kommissionen inlett en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärderna mot import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Ryssland. Översynen gäller den exporterande tillverkaren PAO Severstal (Taric-tilläggsnummer C218). Kommissionen ska klarlägga om antidumpningsåtgärderna bör avslutas eller ändras för företaget ifråga.

Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den åtgärd som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom kommissionens genomförandeförordning 2017/1795.

Läs mer i EUT 2021/C18


Sidan uppdaterades: 2021-01-18

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat