Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör utjämningsåtgärderna på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Kina den 10 juni 2022. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder infördes genom förordning 2017/969.

Läs mer i EUT 2021/C372.


Sidan uppdaterades: