Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering från Belarus

Upphörande antidumpningsåtgärder

Den 18 juni 2022 upphör, om ingen översyn inleds, antidumpningsåtgärderna på import av vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering med ursprung i Belarus den 18 juni 2022. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder infördes genom förordning 2017/1019.

Läs mer i EUT 2021/C372.


Sidan uppdaterades: