Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa stänger av rostfritt stål från Indien

Utjämningsåtgärder upphör

Om ingen översyn inleds, upphör utjämningsåtgärderna på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung från Indien den 29 juni 2022. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Gällande åtgärder återfinns i förordning 2017/1141 av den 27 juni 2017 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien efter en översyn vid giltighetstidens utgång.

Läs mer i EUT 2021/C390

 

 

 

Sidan uppdaterades: