Tullverket

2019-05-06

Nyhet

Antidumpning, vissa stålprodukter belagda med organiskt material från Kina

Slutgiltiga antidumpningstullen förlängs

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs den slutgiltiga utjämningstullen på import av vissa stålprodukter belagda med organiskt material, dvs. valsade produkter av legerat och olegerat stål (med undantag för rostfritt stål) som är målade, lackerade eller plastöverdragna på åtminstone ena sidan, undantaget s.k. sandwichpaneler av en typ som används för byggändamål och bestående av två yttre metallplåtar med stabiliserande kärna av isolermaterial mellan sig, undantaget produkter med en slutbeläggning av zinkstoft (en zinkrik målarfärg innehållande minst 70 viktprocent zink), och exklusive produkter med ett substrat med en metallbeläggning av krom eller tenn med ursprung i Kina. Tullsatserna är oförändrade.

Läs mer i förordningen (EU) 2019/688.

Uppdaterad: 2019-05-06