Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa sömlösa rör av järn eller stål från Ukraina och Ryssland

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Ukraina den 3 oktober 2023. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder infördes genom förordning 2018/1469.

Läs mer i EUT 2023/C12
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000