Tullverket

2019-08-06

Nyhet

Antidumpning, vissa sömlösa rör av järn eller stål från Ryssland och Ukraina

Ändring

Den 1 augusti 2019 ändrades kommissionens förordning (EU) 2018/1469 om införande av slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryska federationen och Ukraina till följd av en partiell interimsöversyn i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) 2016/1036. (EUT L204 /2019)

Läs mer i förordning (EU) 2019/1295

Uppdaterad: 2019-08-06