Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa sömlösa rör av järn eller stål från Ryssland

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter som önskar bli hörda i ärendet ska kontakta kommissionen inom utsatt tid. Se tillkännagivandet som publicerats i EUT för tidsgränser.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes på import från Ryssland och Ukraina genom förordning 2018/1469.

Den berörda produkten är sömlösa rör av järn eller stål med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på 0,86 enligt formel vid International Institute of Welding (IIW) och kemisk analys (den produkt som översynen gäller), som för närvarande klassificeras enligt

KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 50, ex 7304 39 82, ex 7304 39 83, ex 7304 51 89, ex 7304 59 82 och ex 7304 59 83 (taric-nummer 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 50 30, 7304 39 82 30, 7304 39 83 20, 7304 51 89 30, 7304 59 82 30 och 7304 59 83 20).

Läs mer i EUT 2023/C93
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)