Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna som tillämpas på import av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna om en slutgiltig antidumpningstull införda genom kommissionens förordning 2017/724 att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den produkt som är föremål för översyn är huggen glasfiber i längder om högst 50 mm, roving av glasfiber, utom roving av glasfiber som har impregnerats och behandlats med ett ytskikt och har en glödgningsförlust på mer än 3 % (enligt ISO-standard 1887) och mattor av glasfiberfilament, utom mattor av glasull, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 (Taric-nummer 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39) och 7019 14 00 och 7019 15 00.

Läs mer i EUT 2022/C167.Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000