Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa glasfibervävnader med öppna maskor från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. De åtgärder som för närvarande är i kraft införde kommissionen genom förordning 2017/1993.

Produkt som översynen gäller är glasfibervävnader med öppna maskor med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m², med undantag av fiberglasskivor (den produkt som översynen gäller), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 och ex 7019 69 90 (Taric-nummer 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 och 7019 69 90 19).

Läs mer i EUT 2022/C421.Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000