Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa glasfibervävnader avsända från Indien

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Den 22 april 2022 har kommissionen inlett en översyn av antidumpningsåtgärder beträffande import av vissa glasfibervävnader som avsänts från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte. Översynen gäller företaget Urja Products Private Limited (Taric-tilläggsnummer C861) och ska utreda om tillverkaren bör omfattas av den antidumpningstull som infördes genom förordning 2017/1993.

Den antidumpningstull som infördes genom förordning 2017/1993 upphävs härmed för företaget Urja Products Private Limited och importen kommer att registreras för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull.

Läs mer i förordning 2022/651.Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000