Tullverket

Publicerad: 2020-06-09

Nyhet

Antidumpning, vissa fästdon av järn eller stål från Malaysia

Återinförande antidumpningsåtgärder

Den 6 maj 2020 återinför kommissionen antidumpningsåtgärder på import av vissa fästdon av järn eller stål avsänt från Malaysia oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte. Den slutgiltiga antidumpningstullen för ”alla övriga företag” som infördes genom artikel 1.2 i förordning (EG) nr 91/2009 utvidgas till att omfatta produkter avsända från Malaysia oavsett ursprung. Antidumpningstullar kommer att tas ut för import som registrerats.

Berörd produkt är fästdon av järn eller stål utom rostfritt stål, nämligen träskruvar (utom franska träskruvar), självgängande skruvar, andra skruvar och bultar med huvud (även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, men exklusive skruvar svarvade av massivt material med en skafttjocklek av högst 6 mm och exklusive skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel) och underläggsbrickor, med undantag av skruvar svarvade av massivt material med en skafttjocklek av högst 6 mm och exklusive skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel) och underläggsbrickor. Under tillämpningsperioden av förordning (EU) nr 723/2011 klassificerades produkterna enligt KN-nummer ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00. Se bilaga 1 i förordningen för en förteckning över Taric-numren.

Läs mer i förordning 2020/611


Uppdaterad: 2020-06-09