Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa däck av gummi som används på bussar eller lastbilar från Kina

Införande slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar med möjlighet till återbetalning

Den 18 oktober 2018 införde kommissionen en slutgiltig antidumpningstull genom förordning 2018/1579 på import av vissa däck som används på bussar eller lastbilar, med ett belastningsindex högre än 121 med ursprung i Kina. Den 9 november 2018 införde kommissionen en slutgiltig utjämningstull genom förordning vid import av ovanstående produkter. Samtidigt ändrades nivån på de slutgiltiga antidumpningstullarna.

Under 2019 bestred China Rubber Industry Association (CRIA) och China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) förordningen om slutgiltig antidumpningstull. Den 4 maj 2022 meddelade Europeiska unionens tribunal sina domar i målen T-30/19 och T-72/19. I sin dom ogiltigförklarade tribunalen förordning 2018/1579 och förordning 2018/1690 till den del den avsåg de företag som företräddes av CRIA och CCMC. Se skäl 9 och 10 i förordning 2023/737 för aktuella exporterande tillverkare.

Till följd av domen återupptog kommissionen den 4 maj 2022 delvis antidumpnings- och antisubventionsundersökningen som ledde till antagandet av de omtvistade förordningarna. Återupptagandet begränsades till genomförandet av domstolens dom med avseende på de företag som företräddes av CRIA och CCCMC och förtecknades i tillkännagivandet om återupptagande. Samtidigt beslutade kommissionen att import av berörd produkt från Kina skulle registreras för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull och utjämningstull.

Kommissionen inför nu slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av vissa däck för lastbilar och bussar med ursprung i Kina tillverkade av berörda exporterande tillverkare.

Eventuell slutgiltig antidumpningstull som betalats i enlighet med förordning 2018/1579 och som överstiger den slutgiltiga antidumpningstull som fastställs i artikel 1 i förordning 2023/737 ska återbetalas eller efterges.

Eventuell slutgiltig utjämningstull som betalats i enlighet med förordning 2018/1690 och som överstiger den slutgiltiga utjämningstull som fastställs i artikel 1 i förordning 2023/738 ska återbetalas eller efterges.

Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos Tullverket genom en begäran om ändring.

Slutgiltig antidumpnings- och utjämningstull tas ut retroaktivt på import som registrerats från och med den 9 juli 2022 i enlighet med förordning 2022/1175. Samtidigt upphör registrering av import för berörd produkt.

Berörd produkt är vissa däck, andra än massivdäck, av gummi, nya eller regummerade, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar, med ett belastningsindex högre än 121, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 4011 20 90 och ex 4012 12 00 (Taric-nummer 4012 12 00 10).

Läs mer i förordningna 2023/737 och 2023/738


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)