Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa däck av gummi som används på bussar eller lastbilar från Kina

Återupptagande antidumpnings- och utjämningsundersökning och registrering av import

Kommissionen har återupptagit antidumpningsundersökningen som ledde till antagandet av kommissionens förordning 2018/1579 och utjämningsundersökningen som ledde till antagandet av 2018/1690 på import av vissa däck, andra än massivdäck med ursprung i Kina till den del det rör företag som anges i domen.

Anledningen till återupptagandet av undersökningarna är EU-tribunalens domar i målen T-30/19 och T-72/19 där ovanstående förordningar om slutgiltig antidumpningstull och slutgiltig utjämningstull ogiltigförklaras vad gäller de angivna företagen i domen. Syftet med undersökningarna är att åtgärda de felaktigheter som EU-tribunalen konstaterat i domarna och att göra en bedömning av huruvida tillämpningen av reglerna, såsom de förtydligats av tribunalen, motiverar att åtgärderna återinförs på den ursprungliga nivån eller i förekommande fall på en reviderad nivå från och med den dag då de omtvistade förordningarna ursprungligen trädde i kraft. De eventuella framtida tullarna fastställs i resultaten av undersökningarna.

Från och med den 9 juli 2022 ska importen av vissa däck, andra än massivdäck med ursprung i Kina och tillverkade av de företag som förtecknas i bilagorna I och II till förordning 2022/1175 om registrering, registreras under nio månader. De eventuella framtida tullarna fastställs i resultaten av undersökningarna.

Berörd produkt är pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711 60 90 10.

Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet i EUT C263.

Läs mer i EUT 2022/C263 och i förordning 2022/1175


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000