Tullverket

2019-03-25

Nyhet

Antidumpning, vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) från Kina

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Kina den 12 december 2019.

Läs mer i EUT (2019/C 104/06).

Uppdaterad: 2019-03-25