Tullverket

Publicerad: 2020-10-22

Nyhet

Antidumpning, vissa beredda eller konserverade citrusfrukter från Kina

Oförändrade antidumpningsåtgärder

Den 23 oktober 2020 bibehåller kommissionen efter översyn vid giltighetstidens utgång den slutgiltiga antidumpningstullen på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Kina. Avgifterna är oförändrade.

Berörd produkt är beredda eller konserverade mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), klementiner, wilkings och andra liknande citrushybrider, utan tillsats av alkohol, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, enligt gällande definition i tulltaxenummer 2008 i HS (Harmoniserade systemet), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 2008 30 55, 2008 30 75 och ex 2008 30 90 (Taricnummer 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 och 2008 30 90 69).

Läs mer i förordning 2020/1534.
Sidan uppdaterades: 2020-10-22

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat