Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vinsyra från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av vinsyra med ursprung i Kina den 30 juni 2023. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder om en slutgiltig antidumpningstull infördes genom förordning 2018/921.

Läs mer i EUT 2022/C372Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000