Tullverket

Publicerad: 2020-10-22

Nyhet

Antidumpning, vindkraftstorn från Kina

Inledande antidumpningsundersökning

Den 21 oktober 2020 inleds en antidumpningsundersökning av importen av vindkraftstorn med ursprung i Kina. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den undersökta produkten är vissa storskaliga vindkraftstorn, även avsmalnande, och delar därav, monterade eller omonterade, med eller utan inbyggt fundament, med eller utan turbin och rotorblad, och som är utformade för att bära upp turbinen och rotorbladen i en vindturbin som kan generera elektricitet, både i landbaserade och havsbaserade anläggningar, på minst 1,00 megawatt (MW) och som är minst 50 meter höga, mätt från tornets bas till turbinens underdel (dvs. där tornet och turbinen sitter ihop) när de är monterade.

För närvarande klassificeras den berörda produkten enligt KN-nummer ex 7308 20 00 (Taric-nummer 7308 20 00 11), ex 7308 90 98 (Taric-nummer 7308 90 98 11) och ex 8502 31 00 (Taric-nummer 8502 31 00 11 och 8502 31 00 85).

Läs mer i EUT 2020/C351


Sidan uppdaterades: 2020-10-22

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat