Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vindkraftstorn från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 17 december inför kommissionen en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa storskaliga vindkraftstorn av stål med ursprung i Kina.

Den berörda produkten är vissa storskaliga vindkraftstorn av stål, även avsmalnande, och delar därav, monterade eller omonterade, med eller utan inbyggt fundament, med eller utan gondol och rotorblad, och som är utformade för att bära upp gondolen och rotorbladen i en vindturbin som kan generera elektricitet, både i landbaserade och havsbaserade anläggningar, på minst 1,00 megawatt och som är minst 50 meter höga, mätt från tornets bas till gondolens underdel (dvs. där tornet och gondolen och sitter ihop) när de är monterade.

För närvarande omfattas KN-nummer ex 7308 20 00 (Taric-nummer 7308 20 00 11), ex 7308 90 98 (Taric-nummer 7308 90 98 11) och när vindkraftstornen importeras som en del av en vindturbin, KN-nummer ex 8502 31 00 (Taric-nummer 8502 31 00 11 och 8502 31 00 85).

Då vindkraftstornen importeras som del av en vindturbin tillämpas slutgiltiga antidumpningstullar endast på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, på den del som avser vindkraftstornet. Fakturan som presenteras för tullmyndigheten ska innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter för att kunna urskilja vilken del av värdet som avser vindkraftstornet.

Läs mer i förordning 2021/2239Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat