Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Marocko

Inledande undersökning utjämnings- och antidumpningsåtgärder

Den 1 juni 2021 inledde kommissionen en undersökningar för att fastställa om import av vävda och/eller sydda material av ändlösa glasfiberfilament i form av roving och/eller garn, med eller utan annat material och som avsänds från Marocko, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Marocko eller inte kringgår de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som infördes genom förordningarna 2020/492 och 2020/776.

Berörd produkt är vävda och/eller sydda material av ändlösa glasfiberfilament i form av roving och/eller garn, med eller utan annat material, med undantag av produkter som är impregnerade eller förimpregnerade, och med undantag av produkter med öppna maskor med en storlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m² , som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 och ex 7019 90 00, som avsänds från Marocko, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Marocko eller inte (Taric-nr 7019 39 00 81, 7019 40 00 81, 7019 59 00 81 och 7019 90 00 81),

Samtidigt registreras importen under nio månader för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpnings- och utjämningstullen. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid.

Läs mer i förordningar 2021/863 och 2021/864Sidan uppdaterades: