Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Egypten och Kina

Ändring av antidumpningsåtgärder

En slutgiltig antidumpningstull infördes på vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Kina och Egypten i april 2020 genom förordning 2020/492 .

EU-kommissionen har därefter startat en absorptionsundersökning för att undersöka ifall de sjunkande exportpriserna från Egypten har minskat antidumpningsåtgärdernas positiva verkan. Resultatet av undersökningen är att dumpningsmarginalen som tidigare beräknats är lägre än den som framkommit i absorptionsundersökningen. Nivån på antidumpningstullen kommer att ändras från 20% till 33,1 % för följande företag i Egypten Jushi Egypt For Fiberglass, Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass och Fabrics S.A.E (Taric-tilläggsnummer C533) och alla övriga företag (Taric-tilläggsnummer C999).

Berörd produkt är vävda och/eller sydda material av ändlösa glasfiberfilament i form av roving och/eller garn men som också kan innehålla andra ämnen, med undantag av produkter som är impregnerade eller förimpregnerade och med undantag av material med öppna maskor med en maskstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m² som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 och ex 7019 90 00 (Taric-nummer 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 847019 90 00 81, 7019 90 00 83 och 7019 90 00 84).

Ändringen påverkar inte den slutgiltiga utjämningstull som infördes i juni 2020.

Läs mer i förordning 2022/1233Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000