Tullverket

Publicerad: 2020-11-16

Nyhet

Antidumpning, varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål från Turkiet

Inledande registrering import

Den 14 maj 2020 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet. Den 13 november 2020 meddelades i EUT att från och med den 14 november 2020 åläggs tullmyndigheterna att under nio månader registrera importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpningsundersökningen.

Den produkt som är föremål för registrering (nedan kallad den berörda produkten) är valsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål, även i ringar eller rullar (inklusive produkter skurna i längder och ”smala band”), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag.

Dessa produkter klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-nummer 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nummer 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nummer 7226 19 10 90), 7226 91 91 och 7226 91 99.

Alla berörda parter ges möjlighet att skriftligen lämna sina synpunkter och lägga fram bevisning till stöd för dessa eller begära att bli hörda inom 21 dagar.

Läs mer i förordning 2020/1686


Sidan uppdaterades: 2020-11-16

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat