Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål från Turkiet

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 7 juli 2021införs en slutgiltig antidumpningstull på importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet.

Berörd produkt är valsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål, även i ringar eller rullar (inklusive produkter skurna i längder och ”smala band”), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med ursprung i Turkiet, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (Taric-nummer 7211 13 00 19), ex 7211 14 00 (Taric-nummer 7211 14 00 95), ex 7211 19 00 (Taric[1]nummer 7211 19 00 95), ex 7225 19 10 (Taric-nummer 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nummer 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nummer 7226 19 10 95), ex 7226 91 91 (Taric-nummer 7226 91 91 19) och 7226 91 99.

Följande produkter ingår inte:

  1. Produkter av rostfritt stål och kornorienterat kiselelektrostål.
  2. Produkter av verktygsstål och snabbstål.
  3. Produkter, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, med en tjocklek av mer än 10 mm och en bredd av minst 600 mm.
  4. Produkter, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm och en bredd av minst 2 050 mm eller mer.
  5. Produkter med a) en bredd av högst 350 mm, och b) med en tjocklek av minst 50 mm, oavsett vilken längd produkten har.

De belopp för vilka säkerhet ställts i form av provisoriska antidumpningstullar från och med 8 januari 2021enligt genomförandeförordning 2021/9 ska tas ut slutgiltigt. De belopp för vilka säkerhet ställts och som överskrider den slutgiltiga antidumpningstullsatsen ska frisläppas.

Ingen slutgiltig antidumpningstull ska tas ut retroaktivt på den import som registrerats enligt genomförandeförordning 2020/1686.

Läs mer i förordning 2021/1100


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat