Tullverket

Publicerad: 2020-06-23

Nyhet

Antidumpning, varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål från Turkiet

Inledande antisubventionsundersökning

Den 12 juni 2020 inleddes en antisubventionsundersökning av importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.2). Anmälningsblankett finns i bilagan.

Läs mer i EUT 2020/C197


Uppdaterad: 2020-06-23