Tullverket

Publicerad: 2020-06-09

Nyhet

Antidumpning, varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål från Turkiet

Inledande antidumpningsundersökning

Den 14 maj 2020 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Den berörda produkten är vissa valsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål, även i ringar eller rullar (inklusive produkter skurna i längder och ”smala band”), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag. Vissa undantag finns.

Läs mer i EUT 2020/C166


Uppdaterad: 2020-06-09