Tullverket

Publicerad: 2020-10-15

Nyhet

Antidumpning, varmvalsade plåtar och rullar av rostfritt stål från Kina, Taiwan eller Indonesien

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 8 oktober 2020 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av vissa varmvalsade plåtar och rullar av rostfritt stål med ursprung i Indonesien, Kina och Taiwan. Berörd produkt är valsade platta produkter av rostfritt stål, vare sig de är i rullar eller ej (inklusive produkter skurna i längder och smala band), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen med undantag av produkter, inte i ringar, med en bredd på minst 600 mm och en tjocklek på över 10 mm, som för närvarande klassificeras enligt HS-nummer 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 och 7220 12.

Antidumpningstullsatsen varierar mellan olika företag. För att tillämpa en individuell antidumpningstullsats ska en faktura som uppfyller villkor enligt förordningen uppvisas.

Provisoriska tullar enligt förordning 2020/508 kommer att tas ut slutgiltigt. De belopp för vilka säkerhet ställts och som överskrider den slutgiltiga antidumpningstullsatsen frisläpps.

Ingen slutgiltig antidumpningstull ska tas ut retroaktivt på den registrerade importen.

Läs mer i förordning 2020/1408.


Sidan uppdaterades: 2020-10-15

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat