Tullverket

2019-11-14

Nyhet

Antidumpning, varmvalsade plåtar och rullar av rostfritt stål från Kina eller Indonesien

Inledande antisubventionsundersökning

Den 10 oktober 2019 inleddes en antisubventionsundersökning av importen av vissa varmvalsade plåtar och rullar av rostfritt stål från Kina och Indonesien. Den produkt som är föremål för denna undersökning är valsade platta produkter av rostfritt stål, var sig de är i rullar eller ej (inklusive produkter skurna i längder och smala band), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2019/C342.


Uppdaterad: 2019-11-14