Tullverket

Publicerad: 2020-11-09

Nyhet

Antidumpning, varmvalsade plåtar och rullar av rostfritt stål från Kina eller Indonesien

Avslutande antisubventionsundersökning

Den 10 november 2020 avslutas, efter beslut av kommissionen, antisubventionsundersökningen utan åtgärder, av importen av vissa varmvalsade plåtar och rullar av rostfritt stål med ursprung i Kina och Indonesien. Klaganden har återkallat sitt klagomål och kommissionen har inte heller under undersökningen funnit något som strider mot unionens intresse.

Läs mer i förordning 2020/1653.


Sidan uppdaterades: 2020-11-09

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat