Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, valstråd från Kina

Förlängd översyn antidumpningsåtgärder

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs antidumpningstullen på import av valstråd med ursprung i Kina. Tullsatserna är oförändrade.

Berörd produkt är stänger och tråd, varmvalsade, i oregelbundet upprullade ringar av järn, olegerat stål eller legerat stål, andra än av rostfritt stål, med ursprung i Folkrepubliken Kina som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 och 7227 90 95.

Läs mer i förordning 2021/1805


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat