Tullverket

Publicerad: 2020-10-14

Nyhet

Antidumpning, valstråd från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av valstråd med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tidsgränser i tillkännagivandet.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är de slutgiltiga antidumpningstullar som infördes genom förordning 2015/1846.

Läs mer i EUT 2020/C342


Sidan uppdaterades: 2020-10-14

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat