Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, valsade platta produkter av rostfritt stål från Kina, Taiwan, Indonesien och Turkiet

Utökning slutgiltiga antidumpningstullar

Efter avslutad undersökning om eventuellt kringgående utökar kommissionen den slutgiltiga antidumpningstullen som infördes genom förordning 2020/1408 på import av vissa platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Indonesien, Kina och Taiwan till att också omfatta de berörda produkterna avsända från Turkiet oavsett om produktens deklarerade ursprung är Turkiet eller inte.

Berörd produkt är valsade platta produkter av rostfritt stål, vare sig de är i rullar eller ej (inklusive produkter skurna i längder och smala band), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen med undantag av produkter, inte i ringar, med en bredd på minst 600 mm och en tjocklek av mer än 10 mm som för närvarande klassificeras enligt HS-nummer 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 och 7220 12. Produkter avsända från Turkiet enligt Taric-nummer 7219 11 00 10, 7219 12 10 10, 7219 12 90 10, 7219 13 10 10, 7219 13 90 10, 7219 14 10 10, 7219 14 90 10, 7219 22 10 10, 7219 22 90 10, 7219 23 00 10, 7219 24 00 10, 7220 11 00 10 och 7220 12 00 10.

Den tull som utvidgas är den antidumpningstull på 17,3 % som är tillämplig på ”alla övriga företag” i Indonesien (Taric-tilläggsnummer C999).

Registrering av import införd den 28 juli 2022 genom förordning 2022/1310 upphör. Samtidigt tas tullen retroaktivt ut på den registrerade importen.

Kommissionen avvisar ansökningar om befrielse som lämnats in av Saritas Celik San.ve tic. A.S., Üças Paslanmaz Çelik iç ve tic. A.S., AST Turkey Metal Sanayi ve tic. A.S., Poyraz Paslanmaz Sanayi ve diş ticaret Limited Sirk och Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

Läs mer i förordning 2023/825.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)