Tullverket

Publicerad: 2020-11-03

Nyhet

Antidumpning, valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål från Japan, Kina, Ryssland, Sydkorea och USA

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål med ursprung i Japan, Kina, Ryssland, Sydkorea, USA. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tidsangivelser i tillkännagivandet. Gällande åtgärder finns i förordning 2015/1953.

Den produkt som översynen gäller är kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål, med en tjocklek av mer än 0,16 mm, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7225 11 00 (Taric-nummer 7225 11 00 11, 7225 11 00 15 och 7225 11 00 19) och ex 7226 11 00 (Taric-nummer 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 11 00 92, 7226 11 00 94 och 7226 11 00 96).

Läs mer i EUT 2020/C366

 

 

Sidan uppdaterades: 2020-11-03

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat