Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, valsade platta produkter av aluminium från Kina

Ändring av produktdefinition för antidumpningsundersökning

Den 14 augusti 2020 offentliggjorde kommissionen ett tillkännagivande om inledande av en antidumpningsundersökning beträffande import av valsade platta produkter av aluminium med ursprung Kina.

Kommissionen korrigerar tillkännagivandet från den 14 augusti 2020 och ändrar i produktdefinitionen för den aktuella undersökningen. Detta för att förtydliga vilka produkter som omfattas och vilka produkter som inte omfattas av undersökningen. Vidare görs en ändring i listan över KN- och Taric-nummer som omfattas.

Läs mer i EUT 2021/C36.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured